Logga

English flag

MAFI

Triadisk kommunikation och Tresamhet

Utbildningen syftar till att träna användningen av metoden MAFI – MikroAnalys och FamiljeIntervention. Det är en metod baserad på Lausanne Trilogue Play men anpassad för klinisk användning i arbetet med familj och barn. Marte Meo och Analysvariabler i kodningsinstrumentet CPICS används och återgivningarna är inspirerade av Marte Meo. Den första dagen som är en heldagsföreläsning behandlar bakgrund, teori och praktisk tillämpning.

LTP utvecklades vid Lausanne University Centre for Family Studies av Elisabeth Fivaz-Depeursinge med kollegor. Metoden används både i forskning, bedömning och behandling och är en kombination av utvecklings- och familjesystemisk teori.

Marte Meo är en mycket använd metod i Sverige och den utvecklades av Maria Aarts i Holland. Den används primärt för att stödja kommunikationen med barn genom att filma en stund av samspel och sedan analysera den. Därefter görs återlämningen till föräldrar eller andra för barnet viktiga personer och detta samtal är en stor och viktig del i arbetet Vi kommer att arbeta med hur filmupptagningar av familjesamspelet i triaden återges till föräldrarna i ett terapeutiskt samtal.

Monica Hedenbro deltog i en multicenterstudie och använde LTP-situationen i forskning på en grupp familjer i Sverige. Hon utvecklade CPICS-Child Parents Interaction Coding System. Detta forskningsarbete där hon använt metoden från spädbarnstiden upp till 16 år kommer att beskrivas och illustreras med videosekvenser.

9  halvdagar – heldagar beroende på gruppstorlek följer efter föreläsningsdagen. Dessa dagar fördelas på två terminer. Deltagarna ska själva ta med inspelat videomaterial i behandlings/bedömnings arbete för att analysera och sedan filma återgivning till föräldrar eller andra omvårdnadspersoner.

Monica Hedenbro Leg.Psykoterapeut, Med.dr

Anmälan till Monica@hedenbro.se 

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.