Logga

English flag

Välkommen till Hedenbro Institutet

Jag som driver Hedenbro Institutet tog min socionomexamen 1974, blev leg psykoterapeut 1988 och med dr i barnpsykiatri 2006. Sedan 1986 har jag drivit egen verksamhet där vi arbetar med terapi, handledning och utbildning. Jag har också producerat filmer om barns utveckling och interaktion samt skrivit böcker och artiklar. Mitt internationella nätverk är stort och jag  har dels arbetat i andra länder samt föreläst och utbildat.

2020 utnämndes jag till Årets Familjeterapeut.

Vårt specialistområde är att utveckla, förbättra och fördjupa relationer speciellt inom familjen. Att stödja barns utveckling är ett specialområde där vi har lång erfarenhet och kompetens!  Vi anordnar återkommande föreläsningar  inom forskning och kliniskt arbete. Utbildningar i samspelsbehandlingar speciellt riktat till Familjebehandling, barnpsykiatri och familjehem görs regelbundet och skräddarsys..  Dessa utbildningar tränar terapeuten/behandlaren att öka förståelsen för vem  barnet är och vilka svårigheter och möjligheter som barnet visar. På detta sätt kan behandlaren hjälpa föräldrar/omsorspersoner att utveckla sensitiviteten för barnets signaler och behov.

Vi erbjuder

Speciellt har vi engagemang, kunskap och intresse för

  • Spädbarn
  • Barn med kommunikationssvårigheter
  • Barn som är adopterade
  • Nyblivna eller blivande föräldrar
  • Svårigheter i parrelationen som är relaterade till tidiga anknytningsmönster
  • Konflikthantering och att handskas med svåra känslor

Aktuellt

 

 

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.