Logga

English flag

Familjepedagogik/Familjebehandling

Vi har stor erfarenhet av behandling både miljöterapeutiskt och pedagogiskt stödjande arbete i familjens/den enskildes hemmiljö. Vår erfarenhet är, att ”Hemma Hos” arbete är ett väl fungerande arbetssätt i svåra familjesituationer.Det är också i hemmiljön vi också kan få en större förståelse för de svårigheter barnen uppvisar tillsammans med sina föräldrar. Grunden för hemma hos arbete är att genom närvaro i familjens vardagstillvaro i hemmet, närmiljö, skola, daghem etc söka förståelse för familjens och den enskildes problem och styrkeområden. Genom pedagogiska interventioner och stödjande samtal kan vi hjälpa familjen att utveckla mer fungerande strategier och relaterande inom familjen och till omgivningen.
Vi arbetar gärna nätverksbaserat och kan använda reflekterande team.
Vi arbetar också med samspels- och anknytningsarbete i vardagsmiljön.

Vår erfarenhet  är att trots att ambitionen i socialt arbete är att ha ett barnperspektiv kommer barnets upplevelse och situation ofta i skymundan. Vi strävar därför efter att i mötet med barnen alltid låta dem komma till tals och benämna och bekräfta deras berättelse och upplevelse av sin situation.
Barnfokus är viktigt för oss i allt arbete
För att säkra barnens bästa och skapa förutsägbarhet kontinuitet och trygghet åtar vi oss att:

  • Uppmärksamma barnens fokus och initiativ
  • Ge barnen socialt utrymme
  • Säkerställa att barnen får nödvändig information
  • Ge barnen stöd utifrån sin faktiska utvecklingsnivå, ålder och mognad
  • Arbeta för att trygga barnet i dess livssituation.

Vi strävar i vårt arbete efter att enligt Barnkonventionens intentioner alltid sätta barnets bästa i fokus. Vi välkomnar därför de nya lagar/lagförslag som bla försöker säkerställa barnets rätt att komma till tals.

Aktuellt

Stiftelsen A Primo  har bildats!Ett kunskapscentrum  för psykologin under graviditeten, späd- och småbarnsåren. Jag är en av de fyra stiftarna till denna. Mer information kommer men till dess kom ihåg "Det är aldrig för tidigt"

Det lilla barnet – Fördjupningskurs för socionomer i de första årens psykologi
7,5 högskolepoäng – avancerad nivå

Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn
7,5 högskolepoäng – avancerad nivå

Terapi på Zoom

Nu kan vi erbjuda terapi, utbildningar och handledningar på distans med digital teknik. Denna vår har varit en utmaning men också en vidareutveckling för vi har upptäckt hur bra det går att arbeta  med tex Zoom. Terapi har varit spännande och givit mycket bra resultat och tom direkt handledning via zoom har gått bra. Lite mer ansträngande är det men att det går är härligt och mycket bra att kunna fortsätta med när så behövs.

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.