Logga

English flag

Samspelsbehandling med eller utan kamera

Samspelsbehandlingar är idag en mycket använd metod för att hjälpa och stödja ett samspel och kommunikation. Man kan arbeta med eller utan kamera men vi använder gärna Marte meo metoden där man genom videoupptagningar i familjens hem fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn. Syftet är att stärka föräldern och barnets relation, stödja/hjälpa föräldrar och andra omsorgspersoner i att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsbefrämjande på barnets behov. Detta skapar möjligheter att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i en positiv riktning. Vår erfarenhet är att bilden har en stark kraft och ett mycket framgångsrikt verktyg att tydliggöra de små men oerhört viktiga aspekterna i det som utgör det samspel som är grunden till liv och utveckling. Genom detta väcks nyfikenheten på barnet. Arbetet kan också användas i förskola och skola samt inom äldrevården och andra omsorgsverksamheter.

Hur går behandlingsarbetet till?
Arbetet utgår från förälderns/ omsorgspersonens/personalens egen problembeskrivning /fråga och utifrån detta formuleras ett uppdrag och ett kontrakt som sedan är den bas som arbetet utgår
ifrån. Ibland kan det finnas flera uppdragsgivare tex familj och socialtjänst.

Det är viktigt att vi tillsammans diskuterar den uttalade önskan om hjälp och vår uppfattning som behandlare kring vad som är genomförbart och hur det ska utföras så att detta ryms i det kontrakt vi formulerar. Detta är en viktig del i att skapa en god samarbetsallians mellan familj och behandlare.

Videoinspelningarna kan göras i familjens hem eller i våra lokaler. Det är ofta bra att vara i familjens hemmiljö då detta skapar en autentisk och naturlig situation.

Vi väljer sedan en filmsituation där barn och föräldern på ett naturligt sätt kan samspela med varandra ex i en leksituation eller vid mat, läxläsning.  Vi utgår från uppdraget då vi väljer film situation och vi brukar rekommendera en mer strukturerad och sedan en mindre strukturerad situation. Vi filmar ca 10 minuter år gången.

Sedan tittar vi på filmen och väljer ut situationer där vi har fokus på det som är utvecklingsstödjande i samspelet och som kan ge föräldern/personal stöd och ledning i sin fråga
Videofilmerna visas sedan för föräldern vid ett återgivningssamtal  antingen i förälderns hem eller i våra lokaler.

Behandlingen kan vara olika lång och varvas med videinspelning och återgivning med ca en vecka mellan tillfällena.

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.