Logga

English flag

Familjeterapi/Parterapi/Individualterapi

Att leva i en parrelation är något som de flesta människor önskar men som också de flesta någon gång upplever svårt. Det är många utmaningar som ett par ställs inför och en del upptäckter får man på vägen om sin partner men också om sig själv som man inte alls anade när man startade relationen. Att uppmärksamma dessa svårigheter, prata om dem innebär att relationen kan fördjupas och leva vidare. En nyckel i detta är att utveckla sitt sätt att kommunicera med varandra. Detta fokus har jag specialiserat mig på och använder en forskningsbaserad metod. Detta betyder inte alls att parterapi bara fokuserar på svårigheterna utan viktigt är att hela tiden arbeta för att närhet, kärlek, vänskap, uppskattning och glädje skall finnas.

Ibland kan man söka hjälp som familj vilket antingen kan betyda att föräldrar kan behöva stöd och behandling kring barnen men också att en parrelation som inte fungerar på ett bra sätt kan påverka barnen och alla behöver vara delaktiga i ett antal samtal. Detta gäller såväl stora som små barn. Det är alltid viktigt att barnen får tala om hur de upplever familjesituationen. Att leva i tysthet och bara ana svårigheter och känna av ett dåligt familjeklimat är svårt för barn i alla åldrar och därför kan det vara till stor hjälp att också barnen får delta ibland.

Att arbeta med par och familjeterapi är att föredra när man lever i en relation om ej de individuellla svårigheterna är av sådan karaktär att en individualterapi kan rekommenderas.

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.