Logga

English flag

Filmer

Jag har gjort tre filmer i en serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen. Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft. Filmen Att Mötas handlar om adopterade barn och är också gjord för att användas direkt i föräldragrupper men också i undervisande syfte om anknytning och samspel. CPICS som är en film utvecklad för forsknings området, samspelet i triaden Mamma-pappa-barn samt filmen ”Barn skall bli hela människor” som tar upp viktiga aspekter för barnet vid en skilsmässa.

Kärlekens Dialog: Spädbarn 0-6 månader i samspel med sina föräldrar. Längd 15 minuter

600 kronor

Dialogens Kraft: Barn 10 månader till 2 år i samspel med sina föräldrar. Längd 17 minuter

600 kronor

Kommunikationens kraft: Barn 2 – 4 år i samspel med sina föräldar. Längd 20 minuter

600 kronor

Barn skall bli hela människor: En film som gör barnens röster hörda i   skilsmässosituationer.

600 kronor

CPICS Child –Parents-Interaction-Coding-System: En instruktionsfilm till kodningsinstrumtet utarbetat inom ramen för forskningen för att kunna analysera triadisk interaktion Mamma-Pappa-Barn. Längd 30 minuter.

400 kronor

Att Mötas-sett med det adopterade barnets ögon: En film där 6 barn som just kommit till sina familjer i Sverige följs under den första tiden där. Barnen är i olika åldrar och från olika länder. Två av barnen har syskon.Längd 19 minuter.

600 kronor

Känslans Dialog: Känslans Dialog är den senaste filmen som kan användas som informationsfilm till föräldrar eller i utbildningssyfte. Barnen i den här filmen är mellan 4 veckor o 5 år och lever i olika
familjesammanhang.

Ett Filmpaket på USB som består av Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft och Känslans Dialog kan beställas för 1500 kronor!

Filmerna kan beställas som USB här.

Aktuellt

Stiftelsen A Primo  har bildats!Ett kunskapscentrum  för psykologin under graviditeten, späd- och småbarnsåren. Jag är en av de fyra stiftarna till denna. Mer information kommer men till dess kom ihåg "Det är aldrig för tidigt"

Det lilla barnet – Fördjupningskurs för socionomer i de första årens psykologi
7,5 högskolepoäng – avancerad nivå

Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn
7,5 högskolepoäng – avancerad nivå

Terapi på Zoom

Nu kan vi erbjuda terapi, utbildningar och handledningar på distans med digital teknik. Denna vår har varit en utmaning men också en vidareutveckling för vi har upptäckt hur bra det går att arbeta  med tex Zoom. Terapi har varit spännande och givit mycket bra resultat och tom direkt handledning via zoom har gått bra. Lite mer ansträngande är det men att det går är härligt och mycket bra att kunna fortsätta med när så behövs.

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.